Tiêu điểm


XEM LỊCH THI, ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN HỌC Ở HỌC KỲ 3 NĂM 2014 - 2015

XEM LỊCH THI, ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN HỌC Ở HỌC KỲ 3 NĂM 2014 - 2015THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẠI CHỨNG CHỈ TIN HỌC A-B NGÀY 14/06/2015 - CƠ SỞ PHAN HUY ÍCH

Trung Tâm Tin Học xin thông báo về việc thi lại Chứng chỉ Tin Học A-B ngày 14/6/2015 tại Cơ sở Phan Huy ÍchVỀ VIỆC THAY ĐỔI ỨNG DỤNG THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC A - B

Trung Tâm Tin Học Thông Báo về việc thay đổi Chương trình Thi Chứng Chỉ Tin Học A - B
Thông tin tuyển sinh


Thiết Kế Đồ Họa

Đào Tạo chuyên viên cao cấp Đồ Họa - Đa Truyền Thông có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng chuyên nghiệp về mỹ thuật, thiết kế ứng dụng trong ...


  
Bảng tin công nghệ


Khám phá 10 tính năng nổi bật trên Galaxy Note 3

TechZ xin tổng hợp nhanh 10 ứng dụng và tính năng nổi bật trên "siêu phẩm" Galaxy Note 3 mới được Samsung giới thiệu.


E-Gov Gmail Website NTTU